AzTieuThuyet.com

Truyện đứng đầu của tháng

Làm Phi

Làm Phi

Chương 146: Chiến thư Last updated : 24-Mar-2018 23:38 View : 9,926
Vạn Cổ Ma Thần

Vạn Cổ Ma Thần

Chương 103: Nghe đánh đàn Last updated : 24-Mar-2018 17:09 View : 715
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 373: Chương 172 Last updated : 24-Mar-2018 15:39 View : 35,961
Trùng Sinh Chi Độc Phi

Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 51: Chương 43 Last updated : 24-Mar-2018 10:40 View : 2,537
Xin Chào Tình Yêu

Xin Chào Tình Yêu

Chương 66: Chương 43.1 Last updated : 24-Mar-2018 10:00 View : 2,182
Đích Nữ Nhất Đẳng

Đích Nữ Nhất Đẳng

Chương 50: Tặng phấn Last updated : 24-Mar-2018 09:40 View : 2,012
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 392: Chương 392 Last updated : 24-Mar-2018 09:40 View : 25,919
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 42-3: Phản kích 3 Last updated : 24-Mar-2018 09:40 View : 2,908
Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Chương 97: Chương 97 Last updated : 24-Mar-2018 09:39 View : 3,020
Xướng Môn Nữ Hầu

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 146-3: Kết cục (3) Last updated : 23-Mar-2018 20:09 View : 11,919
Thê Khống

Thê Khống

Chương 84: Chương 83 Last updated : 23-Mar-2018 12:09 View : 1,899
Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 219: Chương 65 Last updated : 23-Mar-2018 12:09 View : 9,667
Dược Thủ Hồi Xuân

Dược Thủ Hồi Xuân

Chương 95: Đối mặt Last updated : 22-Mar-2018 11:49 View : 5,642
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị