AzTieuThuyet.com

Đế Chế Đại Việt Chương 68: Sắp xếp triều chính

Đế Chế Đại Việt - AzTieuThuyet.com

Bạn đang đọc truyện Đế Chế Đại Việt Chương 68: Sắp xếp triều chính online tại AzTieuThuyet.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm AzTieuThuyet.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Anh Tú rửa mặt thay quần áo xong liền đi ra chính điện, trong phòng đầy đủ các vị lão thần của Đại Việt Lữ Gia, Cao Lỗ, Phạm Tu, Chu Văn An, Lê Văn Hưu,… cùng mười ba vị danh nhân mới triệu hoán đến kể cả An Tư. Nhìn dáng dấp mấy vị đại thần vậy mà làm quen rất nhanh, ngược lại những người trẻ như An Tư, Trần Quốc Toản lại lạc lõng nhưng cũng không lẻ loi, dù sao hai người cũng là cùng dòng họ. Cơ quan đầu não của của Đại Việt xem như triệu tập đủ. Nhìn thấy Lý Anh Tú đi vào mọi người liền chia ra hai ban văn võ cúi đầu chào.

- Bái kiến bệ hạ.

- Miễn lễ.

Lý Anh Tú cũng ngồi xuống chủ vị. Hắn nói.

- Hôm nay triệu tập các khanh đến là để thưởng công cho những người có công trong trận chiến vừa qua, cũng như giới thiệu những vị đồng liêu mới, về sau mọi người cùng Trẫm xây dựng Đại Việt thiên thu vạn đại.

- Tạ ơn bệ hạ.

Lý Anh Tú nói.

- Thái sư Lữ Gia có công ổn định triều chính trong khi Trẫm xuất chinh, ban thưởng năm mươi quan tiền, mười tấm lụa.

- Tạ ơn bệ hạ.

Tước vị, chức vị của Lữ Gia đã cao nhất triều đình rồi, không thể gia phong thêm nữa, năm mươi quan tiền với mức chi tiêu ở Đại Việt hiện nay cũng là một con số lớn, ruộng đất Lý Anh Tú ngược lại không gia phong. Lý Anh Tú nói tiếp.

- Bảo Định công Cao Lỗ có công rèn đúc vũ khí, chuẩn bị khí giới cho quân ban thưởng năm mươi quan tiền, mười tấm lụa.

- Bình Định công Phạm Tu có công chỉ huy quân đội, đánh tan quân xâm lược, gia phong hàm Thái úy, ban thưởng hai trăm quan tiền, hai mươi tấm lụa.

- …

- Phạm Cự Lượng có công dụ địch, tiêu diệt địch trên Lục Gian phong làm Chấn Vũ Bá, ban thưởng năm mươi quan, năm tấm lụa.

- Trần Bình Trọng có công chặn địch phong làm Dư Vân hầu, ban thưởng ba mươi quan, ba tấm lụa.

- Dã Tượng có công phá địch, bắt sống tướng giặc phong Tượng Lâm hầu ban thưởng ba mươi quan, ba tấm lụa.

- Tạ ơn bệ hạ.

Lần lược những người có công trong chiến tranh đều được ban thưởng, những người đã được gia phong Công tước, Bá tước chỉ ban thưởng vàng bạc, những người chưa có tước vị cũng được phong tước. Lý Anh Tú lại nói.

- Nay nhân sự triều đình xem như đông đủ, Trẫm cùng các khanh bàn bạc thử xem ai sẽ thích hợp với chức vụ nào.

Triều đình Đại Việt lấy sáu bộ, ba viện làm đầu. Đầu tiên vẫn là bộ quan trọng nhất Lại bộ giữ nguyên do Lữ Gia đứng đầu, phong Tô Hiến Thành làm thị lang. Hộ bộ vẫn là Thạch Tiến làm thượng thư, Mạc Hiển Tích làm thị lang. Lễ bộ vẫn do Lê Văn Hưu làm thượng thư, phong Lê Bá Ngọc làm thị lang. Binh bộ Lý Anh Tú để Thái úy Phạm Tu đứng đầu không ai không phục, phong Lê Phụng Hiểu làm thị lang. Công bộ trước giờ chỉ có Cao Lỗ hiện tại phong Hồ Nguyên Trừng làm Tả thị lang, Nguyễn An làm Hữu thị lang. Hình bộ này giao cho Trương Hanh làm tạm quyền thượng thư, chờ đợi tích lũy công trạng liền chính thức bổ nhiệm.

Còn lại ba viện Hàn Lâm viện, Quốc Sử viện, Thái y viện. Lý Anh Tú phong Chu Văn An làm Hàn Lâm viện thừa chỉ, Lê Văn Thịnh làm Hàn Lâm học sĩ, phong Phạm Công Bân làm Thái y. Đến đây nhân sự triều đình xem như tạm đủ. Lý Anh Tú lại nói.

- Hiện tại Nha môn Thăng Long vẫn còn để trống, Trẫm phong Bùi Mộc Đạc làm Thăng Long phủ doãn chưởng quản nha môn tại kinh thành.

- Tạ ơn bệ hạ.

Các quan văn đều bái tạ ơn, hiện tại đến lượt quan võ. Võ quan hiện tại của Đại Việt cũng có khá nhiều, nhưng quân đội còn quá ít nên Lý Anh Tú cũng chỉ sắp xếp các vị võ tướng vào các quân đã có sẵn. Phong Yết Kiêu làm Võ úy (tòng lục phẩm) đầu quân cho Thần Sách quân trợ giúp cho Phạm Cự Lượnng huấn luyện Thần Sách quân. Phong Dã Tượng làm Đô chỉ huy thiêm sự (Chánh tứ phẩm) Hải Đông quân. Phong Trần Quốc Toản làm Ngự Lâm Tả vệ úy thống lĩnh Ngự Lâm quân. Phong Trần Bình Trọng làm trung lang tướng Đô chỉ huy sứ thống lĩnh Thánh Dực quân.

Quan võ đề bạt so với quan văn khó hơn nhiều, tất cả đều dùng quân công để nói chuyện. Lý Anh Tú sắp xếp vị trí, chỉ cần sau này bọn hắn đủ quân công sẽ tự động được thăng chức. Đều là những tinh anh của Đại Việt tin tưởng bọn hắn sẽ thăng tiến rất nhanh.

- Bệ hạ, còn thần thì sao?

An Tư công chúa bỗng nhiên nói. Lý Anh Tú có chút khó khăn nói.

- An Tư xuất thân cao quý, giống như Lê Chân phong làm công chúa đi.

Thực sự với kỹ năng của An Tư Lý Anh Tú không biết phải phân phó thế nào. An Tư quả quyết lắc đầu nói.

- Hiện tại đến đây An Tư đã không còn là công chúa, vô công bất thụ lộc, xin bệ hạ ban cho An Tư một chức quan để An Tư có thể làm việc vì Đại Việt.

Xuất thần công chúa hơn ai hết An Tư hiểu rõ số mệnh của công chúa là như tế nào, được hoàng thất nuôi lớn sau đó trở thành con cờ chính trị, giúp hoàng gia ngồi vững trị vì thiên hạ, không chút nào có thể tự quyết vận mệnh của mình. Cuộc sống như vậy An Tư trải nghiệm một lần đã là quá đủ.

Lý Anh Tú cảm thấy khó khăn thì lúc này Lê Văn Hưu đứng ra nói.

- Bẩm bệ hạ, sắp đến hoàng cung cũng được xây dựng hoàn tất, ắt hẳn phải tuyển rất nhiều cung nữ. Bệ hạ có thể giao cho An Tư công chúa dạy bảo bọn hắn lễ nghi.

Lý Anh Tú sáng mắt lên nói.

- Được, vậy phong An Tư làm Nghi quan. Còn nửa tháng nữa hoàng cung sẽ khánh công, hiện tại giao cho An Tư tuyển chọn cung nữ đi.

- Tạ ơn bệ hạ.

An Tư liền vui vẻ cười một cái, nàng hôm nay chính thức đã có thể làm việc, làm chủ vận mệnh của mình rồi. Nhìn thấy nụ cười của nàng Lý Anh Tú cũng không khỏi vui vẻ lên. Tiếp đó hắn nói.

- Trước mắt như vậy. Bảo Công, hôm nay còn có việc gì cần phải giải quyết không?

Lữ Gia tuy đứng đầu Lại bộ nhưng đồng thời là Thái sư đứng đầu triều đình, công việc quản lý rất nhiều, bởi vậy Lý Anh Tú mới xếp Tô Hiến Thành làm thị lang xem như giúp Lữ Gia bớt việc bên Lại bộ.

- Bẩm bệ hạ, hiện trước mắt chính là ban thưởng cho binh sĩ có công, tiền tử cho binh sĩ tử trận cùng giải quyết mấy ngàn tù binh.

Phạm Tu cũng đứng lên nói.

- Bẩm bệ hạ, hiện tại chiến tranh đã qua, một bộ phận dân binh muốn giải ngũ, thương binh không thể tiếp tục tại ngũ, các quân thiếu hụt binh lính nghiêm trọng, thần đề nghị tăng binh sĩ cho các quân.

Trận chiến này Đại Việt đại thắng nhưng cũng có hơn một ngàn binh sĩ tử trận, gần hai ngàn binh sĩ bị thương, quân số giảm đến gần một nửa. Lý Anh Tú nói.

- Trong dân binh ai muốn giải ngũ liền đồng ý để bọn hắn giải ngũ, ai tại ngũ tăng cấp bậc lên một bậc. Tiền tử, chế độ cho liệt sĩ cứ làm theo như quy định, chi phí báo sang cho Hộ bộ. Tù binh trực tiếp đem sang Giác Long khai thác lâm trường cùng mỏ sắt tại đó, trước hết mài nhuệ khí của bọn hắn cái đã. Đám kỵ sĩ quý tộc gì đó tạm thời đem đi đồn điền làm việc trước rồi tính sau.

Đối với đám tù binh quý tộc Lý Anh Tú đương nhiên biết sẽ có người đến chuộc bọn hắn, việc bây giờ hắn cần suy nghĩ là sẽ làm thịt đám sứ giả sắp đến như thế nào. Lý Anh Tú lại quay sang Phạm Tu nói.

- Các quân tạm thời ổn định quân số, báo cáo lên Trẫm Trẫm sẽ quyết định bổ sung quân cho ai.

- Tuân lệnh bệ hạ.

- Được rồi, bãi triều đi.

Buổi chiều hôm đó Lý Anh Tú ăn mặc thường phục đến quán trọ tại Thăng Long liền biết Elina đã đi Giác Long từ hai hôm trước, trong lòng hắn không khỏi có chút mất mác, xem ra muốn gặp nàng còn phải đợi một thời gian nữa.

Lý Anh Tú không biết rằng Đại Việt nổi danh rồi. Cuộc chiến của Đại Việt và Crow công tước vô cùng được các quốc gia tại phía Bắc lục địa (xem bản đồ) rất chú ý, đặc biệt là các quốc gia duyên hải. Ai cũng dự đoán đây sẽ là một cuộc đồ sát của Crow, nào ngờ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần hai vạn liên quân vậy mà bị đánh tan tác chạy về chỉ không đến năm ngàn, hàng chục quý tộc bị bắt chưa rõ sống chết. Các quốc gia nhao nhao cử mật thám tiến về Đại Việt để thăm dò thực hư như thế nào. Thành An Bang sau một thời gian chiến tranh vắng vẻ lại một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên. Đại Việt chính thức xuất hiện trước các quốc gia trên đại lục là một quốc gia cường thế không hề dễ chọc một chút nào.

-----------

Thực ra ngoại trừ các chức vụ Thượng thư, thị lang các bộ còn có các chức vụ như Ngũ tự khánh (5 chức), thiêm sự, lang trung, thiếu khanh,... các cơ quan khác cũng như trong quân đội cũng có những chức vụ nhỏ hơn. Ở đây ta chỉ đề cử vài chức vụ chủ chốt trong bản văn do các danh nhân đứng đầu, các chức vụ khác do các bồ chính lâu năm và sau này sẽ là các thư sinh thi cử đổ đạt nắm giữ nên các bác không cần phải thắc mắc vì sao triều chính lại chỉ có mấy người nhà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ AzTieuThuyet.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

AzTieuThuyet.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Chế Đại Việt Chương 68: Sắp xếp triều chính

Bạn đang xem Đế Chế Đại Việt. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hàm Ngư. Chapter này đã được 64 lượt xem.

AzTieuThuyet.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

AzTieuThuyet.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập AzTieuThuyet.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.