AzTieuThuyet.com

Truyện đứng đầu của tháng

Siêu Việt Tài Chính

Siêu Việt Tài Chính

Chương 816: Biểu quyết Last updated : 12-Dec-2018 23:57 View : 41,372
Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 188: Trung tâm bí cảnh Last updated : 12-Dec-2018 23:35 View : 1,859
Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 56: Tấm hình Last updated : 12-Dec-2018 23:29 View : 503
Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 37 Last updated : 12-Dec-2018 23:07 View : 137
Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

Chương 614 Last updated : 12-Dec-2018 22:07 View : 5,748
Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 66: Tiệc Trung thu (2) Last updated : 12-Dec-2018 21:47 View : 817
Đỉnh Luyện Thần Ma

Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 237: Bát hoang lệnh Last updated : 12-Dec-2018 09:37 View : 2,386
Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 151: Bị bắt tại trận Last updated : 12-Dec-2018 03:07 View : 3,418
Vô Song Chi Chủ

Vô Song Chi Chủ

Chương 110: Thông Linh cảnh (2) Last updated : 12-Dec-2018 01:47 View : 213
Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 15: Tư tình đã sửa Last updated : 11-Dec-2018 12:16 View : 12
Đại Ma Đầu Hệ Thống

Đại Ma Đầu Hệ Thống

Chương 127: Vì tình mà sát! Last updated : 11-Dec-2018 02:47 View : 1,184
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị