AzTieuThuyet.com

Truyện đứng đầu của tháng

Thần Võ Chiến Vương

Thần Võ Chiến Vương

Chương 406: Làm người hướng đạo Last updated : 19-Sep-2018 13:55 View : 3,639
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4592: Tu luyện đế thuật Last updated : 19-Sep-2018 13:50 View : 83,743
Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Quyển 6 - Chương 97: "Giúp một tay" Last updated : 19-Sep-2018 13:46 View : 71,966
Mục Thần Ký

Mục Thần Ký

Chương 856: Thiên tôn cùng thiên đế Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 29,010
Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

Chương 158: Trọng thương Last updated : 19-Sep-2018 11:26 View : 993
Đế Bá

Đế Bá

Chương 4748: Vô địch Last updated : 19-Sep-2018 11:25 View : 420,828
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Chương 87: Kiếm ý! sinh tử đài! Last updated : 19-Sep-2018 10:19 View : 436
Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Chương 455: Quân ngự Last updated : 19-Sep-2018 10:18 View : 2,007
Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

Chương 590: Tha hòa Last updated : 19-Sep-2018 10:11 View : 5,597
Cuồng Huyết Thiên Ma

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 112: Lại chiến Vương cấp Last updated : 19-Sep-2018 09:47 View : 1,572
Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Chương 79: Chiến lâm thiên thành! Last updated : 19-Sep-2018 09:45 View : 276
Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Chương 62: Bạo nộ Last updated : 19-Sep-2018 05:31 View : 1,352
Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 113: Tranh đoạt (2) Last updated : 19-Sep-2018 05:30 View : 3,292
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Chương 1148: Ba Nghìn Đại Điện Last updated : 19-Sep-2018 00:47 View : 88,003
Dị Giới Truy Mỹ Ký

Dị Giới Truy Mỹ Ký

Chương 20: Tiến vào long tiên đảo! Last updated : 19-Sep-2018 00:12 View : 141
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị