AzTieuThuyet.com

Truyện đứng đầu của tháng

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí:

Nói về Đông Đình Phong là một người đàn ông máu lạnh, thuộc hàng quý tộc ở Ba Thành, tôn quý, thân sĩ, thâm sâu khó lường, thậm chí không chỉ ở Ba Thành mà trên cả nước đều có năng lực hô phong hoán vũ, hắn là giấc mơ của vô số nữ nhân chưa lập gia đình.

Sáu năm trước, lúc hắn 24 tuổi, do một lần sơ suất, đột nhiên được dâng tặng cho một cô vợ. Sau khi kết hôn, vợ chồng coi nhau như người dưng nước lã.

Sáu năm sau, trong một trận tai nạn máy bay, thân phận được hoán đổi, Ninh Mẫn thay thế Hàn Tịnh trở thành cô vợ giả của hắn, mượn thân phận cô vợ giả này mà quang minh chính đại sống lại một lần nữa. Không vì tiền và quyền của hắn mà chỉ muốn nhanh chóng ly hôn.

Người ta luôn cho rằng cô vẫn là Hàn Tịnh nhu nhược, yếu đuối của ngày nào, nhưng đâu biết rằng cô đã sớm không phải là cô nữa, đối mặt với những khó khăn do cô em chồng gây ra, sự rắc rối của một cô vợ, sự theo đuổi của bạn trai, cùng với ông chồng lạnh nhạt... Chẳng lẽ cô phải chịu đựng?

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí Chapters

Time uploaded
Chương 373 Dec-19-16
Chương 371: Dec-19-16
Chương 370: Dec-19-16
Chương 369 Dec-19-16
Chương 368 Dec-19-16
Chương 367 Dec-19-16
Chương 366 Dec-19-16
Chương 365: Dec-19-16
Chương 364: Dec-19-16
Chương 363: Dec-19-16
Chương 362: Dec-19-16
Chương 361: Dec-19-16
Chương 360: Dec-19-16
Chương 359 Dec-19-16
Chương 358 Dec-19-16
Chương 357 Dec-19-16
Chương 356 Dec-19-16
Chương 355 Dec-19-16
Chương 354 : Dec-19-16
Chương 353 Dec-19-16
Chương 352 Dec-19-16
Chương 351 Dec-19-16
Chương 350 Dec-19-16
Chương 349: Dec-19-16
Chương 348: Dec-29-16
Chương 347 Dec-19-16
Chương 346 Dec-29-16
Chương 345: Dec-19-16
Chương 344: Dec-19-16
Chương 343 Dec-29-16
Chương 342 Dec-19-16
Chương 341 Dec-29-16
Chương 339 Dec-19-16
Chương 337: Dec-19-16
Chương 336 : Dec-19-16
Chương 334 Dec-19-16
Chương 333 : Dec-30-16
Chương 332 Dec-19-16
Chương 331 Dec-19-16
Chương 330 Dec-19-16
Chương 329 Dec-19-16
Chương 328: Dec-19-16
Chương 327: Dec-19-16
Chương 326: Dec-19-16
Chương 325 : Jan-04-17
Chương 324 Dec-19-16
Chương 323 Dec-19-16
Chương 322: Dec-19-16
Chương 321 Dec-19-16
Chương 320: Dec-19-16
Chương 319: Dec-19-16
Chương 318 Dec-29-16
Chương 317 Dec-30-16
Chương 316 Dec-19-16
Chương 315 Dec-19-16
Chương 314: Dec-19-16
Chương 313: Dec-19-16
Chương 312: Dec-30-16
Chương 311: Dec-19-16
Chương 310: Dec-30-16
Chương 309 : Dec-30-16
Chương 308: Dec-30-16
Chương 307 Dec-19-16
Chương 306 Dec-19-16
Chương 305 Dec-19-16
Chương 304 Dec-19-16
Chương 303: Dec-19-16
Chương 302 Dec-19-16
Chương 301 Dec-19-16
Chương 300 Dec-19-16
Chương 299 Dec-19-16
Chương 298 Dec-19-16
Chương 297 Dec-19-16
Chương 296 Dec-19-16
Chương 295 Dec-19-16
Chương 294 Dec-19-16
Chương 293 Dec-19-16
Chương 292 Dec-19-16
Chương 291 Dec-19-16
Chương 290 Dec-19-16
Chương 289: Dec-19-16
Chương 288: Dec-19-16
Chương 287 Dec-29-16
Chương 286 Dec-29-16
Chương 285 Dec-29-16
Chương 284 Dec-19-16
Chương 283 Dec-29-16
Chương 282 Dec-19-16
Chương 281 Dec-19-16
Chương 280 Dec-19-16
Chương 276: Dec-19-16
Chương 274 Dec-19-16
Chương 273: Dec-19-16
Chương 272 Dec-19-16
Chương 271: Dec-29-16
Chương 270: Dec-29-16
Chương 269: Dec-19-16
Chương 268: Dec-19-16
Chương 267 Dec-19-16
Chương 266: 258 Dec-29-16
Chương 266 Dec-19-16
Chương 265: Dec-19-16
Chương 264: Dec-19-16
Chương 261 Dec-19-16
Chương 260 Dec-19-16
Chương 259: Dec-19-16
Chương 257 Dec-19-16
Chương 256 Dec-19-16
Chương 255: Dec-19-16
Chương 254 Dec-19-16
Chương 253: Dec-19-16
Chương 252 Dec-19-16
Chương 251 Dec-19-16
Chương 250, Dec-19-16
Chương 249: Dec-19-16
Chương 248: Dec-19-16
Chương 247 : Dec-19-16
Chương 246: Dec-19-16
Chương 245 Dec-19-16
Chương 244: Dec-19-16
Chương 243 Dec-19-16
Chương 242: Dec-19-16
Chương 241: Dec-19-16
Chương 240 Dec-19-16
Chương 239 Dec-19-16
Chương 238: Dec-19-16
Chương 237 Dec-19-16
Chương 236 Dec-19-16
Chương 235 : Dec-19-16
Chương 234: Dec-19-16
Chương 233: Dec-19-16
Chương 232 Dec-19-16
Chương 231: Dec-19-16
Chương 230: Dec-19-16
Chương 229 : Dec-19-16
Chương 228 Dec-19-16
Chương 227: Dec-19-16
Chương 226: Dec-19-16
Chương 225 Dec-19-16
Chương 224 Dec-19-16
Chương 223 Dec-19-16
Chương 222 Dec-19-16
Chương 221: Dec-19-16
Chương 220 : Dec-19-16
Chương 219: Dec-19-16
Chương 218 Dec-19-16
Chương 217 Dec-19-16
Chương 216 Dec-19-16
Chương 213: Dec-19-16
Chương 212 Dec-19-16
Chương 210: Dec-19-16
Chương 209: Dec-19-16
Chương 208: Dec-19-16
Chương 205: Dec-19-16
Chương 204 Dec-19-16
Chương 203: Dec-19-16
Chương 202 Dec-19-16
Chương 201 : Dec-19-16
Chương 200: Dec-19-16
Chương 199: Dec-19-16
Chương 198: Dec-19-16
Chương 197 Dec-19-16
Chương 196 : Dec-19-16
Chương 195: Dec-19-16
Chương 194 : Dec-19-16
Chương 193 Dec-19-16
Chương 192 Dec-19-16
Chương 191: Dec-19-16
Chương 190 Dec-19-16
Chương 189 Dec-19-16
Chương 188: Dec-19-16
Chương 187 Dec-19-16
Chuong 186 : Dec-19-16
Chương 185: Dec-19-16
Chương 184: Dec-19-16
Chương 183: Dec-19-16
Chương 182: Dec-19-16
Chương 181 Dec-19-16
Chương 180: Dec-19-16
Chương 179: Dec-19-16
Chương 178 Dec-19-16
Chương 177: Dec-19-16
Chương 176: Dec-19-16
Chương 175: Dec-19-16
Chương 174: Dec-19-16
Chương 173: Dec-19-16
Chương 172: Dec-19-16
Chương 171 Dec-19-16
Chương 170: Dec-19-16
Chương 169: Dec-19-16
Chương 168: Dec-29-16
Chương 168: Dec-19-16
Chương 167: Dec-19-16
Chương 166: Dec-19-16
Chương 165: Dec-19-16
Chương 163: Dec-29-16
Chương 163 Dec-19-16
Chương 162: Dec-19-16
Chương 160 : Dec-19-16
Chương 159: Dec-19-16
Chương 158 Dec-19-16
Chương 157: Dec-19-16
Chương 156 Dec-19-16
Chương 155 Dec-19-16
Chuong 154 : Dec-19-16
Chương 153 Dec-19-16
Chương 152: Dec-19-16
Chương 151: Dec-19-16
Chương 150 Dec-19-16
Chương 149 Dec-19-16
Chương 148 Dec-19-16
Chương 147 Dec-19-16
Chương 146 Dec-19-16
Chương 145 Dec-19-16
Chương 144 Dec-19-16
Chương 143 Dec-19-16
Chương 142 Dec-19-16
Chương 141 Dec-19-16
Chương 140 Dec-19-16
Chương 139 Dec-19-16
Chương 138 Dec-19-16
Chương 137 Dec-19-16
Chương 136 Dec-19-16
Chương 135 Dec-19-16
Chương 134 Dec-19-16
Chương 133 Dec-19-16
Chương 132 Dec-19-16
Chương 131 Dec-19-16
Chương 130 Dec-19-16
Chương 129 Dec-19-16
Chương 128 Dec-19-16
Chương 127 Dec-19-16
Chương 126 Dec-19-16
Chương 125 Dec-19-16
Chương 124 Dec-19-16
Chương 123 Dec-19-16
Chương 122 Dec-19-16
Chương 121 Dec-19-16
Chương 120 Dec-19-16
Chương 119 Dec-19-16
Chương 118 Dec-19-16
Chương 117 Dec-19-16
Chương 116 Dec-19-16
Chương 115 Dec-19-16
Chương 114 Dec-19-16
Chương 113 Dec-19-16
Chương 112 Dec-19-16
Chương 111 Dec-19-16
Chương 110-2 Dec-19-16
Chương 110-1 Dec-19-16
Chương 109 Dec-19-16
Chương 108 Dec-19-16
Chương 107 Dec-19-16
Chương 106 Dec-19-16
Chương 105 Dec-19-16
Chương 104 Dec-19-16
Chương 103 Dec-19-16
Chương 102 Dec-19-16
Chương 101 Dec-19-16
Chương 100 Dec-19-16
Chương 99 Dec-19-16
Chương 98 Dec-19-16
Chương 97 Dec-19-16
Chương 96 Dec-19-16
Chương 95 Dec-19-16
Chương 94 Dec-19-16
Chương 93 Dec-19-16
Chương 92 Dec-19-16
Chương 91 Dec-19-16
Chương 90 Dec-19-16
Chương 89 Dec-19-16
Chương 88 Dec-19-16
Chương 87 Dec-19-16
Chương 86 Dec-19-16
Chương 85 Dec-19-16
Chương 84 Dec-19-16
Chương 83 Dec-19-16
Chương 82-2 Dec-19-16
Chương 82-1 Dec-19-16
Chương 81-4 Dec-19-16
Chương 81-3 Dec-19-16
Chương 81-2 Dec-19-16
Chương 81-1 Dec-19-16
Chương 80-4 Dec-19-16
Chương 80-3 Dec-19-16
Chương 80-2 Dec-19-16
Chương 80-1 Dec-19-16
Chương 79 Dec-19-16
Chương 78 Dec-19-16
Chương 77 Dec-19-16
Chương 76 Dec-19-16
Chương 75 Dec-19-16
Chương 74 Dec-19-16
Chương 73 Dec-19-16
Chương 72 Dec-19-16
Chương 71 Dec-19-16
Chương 70 Dec-19-16
Chương 69 Dec-19-16
Chương 68 Dec-19-16
Chương 67 Dec-19-16
Chương 65: An Na Dec-19-16
Chương 64 Dec-19-16
Chương 63 Dec-19-16
Chương 62 Dec-19-16
Chương 60 Dec-19-16
Chương 59 Dec-19-16
Chương 57 Dec-19-16
Chương 42 Dec-19-16
Chương 24 Dec-19-16
Chương 22 Dec-19-16
Chương 12 Dec-19-16
Chương 6 Dec-19-16
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị