AzTieuThuyet.com

Truyện đứng đầu của tháng

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ
  • Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

  • Tác giả: Tứ Thục
  • Thể loại : Ngôn Tình
  • Trạng thái : Đang cập nhật
  • Nhóm dịch :
  • Ngày cập nhật :
  • View : 569,998
  • Đánh giá :
  •   AzTieuThuyet.com rate : 4.22/ 5 - 36 votes

Mô tả Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều:

Thể loại: Ngôn tình

“Cái gì? Cởi quần? ý anh là gì?”

“Cố ý làm bác sỹ nam khoa, anh tạo điều kiện cho em thực tập.”

“Đây là bệnh viện, anh đừng thế mà! đợi em về nhà rồi chúng ta...”

“Rồi như thế nào?

” Anh kéo cô vào trong ngực, cười mờ ám hỏi: “XXOO?”

Cô đẩy anh ra rồi kêu lớn: "Mời người kế tiếp"

“Lịch hẹn của em hôm nay đều là của anh!”

“Được, em thành toàn cho anh, đi theo em!”

Cô cười giảo hoạt, đưa anh vào phòng toàn máy móc nhập khẩu từ Đức kia... Qúa trình quá kịch liệt, cô không còn mặt mũi đi làm ở bệnh viện nữa.

“Đừng tức giận, vợ à. Không phải chỉ là một cái máy sao, anh sẽ đền.”

Một tai nạn dẫn đến một tình yêu, từ một tổng giám đốc quyền lực lại biến thành kẻ thê nô. Câu chuyện tình yêu của họ diễn ra như thế nào. Mời các bạn đón đọc.

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chapters

Time uploaded
Chương 1577 Jun-13-19
Chương 1576 Jun-13-19
Chương 1575 Jun-13-19
Chương 1574 Jun-13-19
Chương 1572 Jun-13-19
Chương 1571 Jun-13-19
Chương 1569 Jun-13-19
Chương 1568 Jun-13-19
Chương 1567 Jun-13-19
Chương 1566 Jun-13-19
Chương 1565 Jun-13-19
Chương 1564 Jun-13-19
Chương 1563 Jun-13-19
Chương 1562 Jun-13-19
Chương 1561 Jun-13-19
Chương 1560 Jun-13-19
Chương 1559 Jun-13-19
Chương 1558 Jun-13-19
Chương 1557 Jun-13-19
Chương 1556 Jun-13-19
Chương 1555 Jun-13-19
Chương 1554 Jun-13-19
Chương 1553 Jun-10-19
Chương 1552 Jun-10-19
Chương 1551 Jun-10-19
Chương 1550 Jun-10-19
Chương 1549 Jun-10-19
Chương 1548 Jun-10-19
Chương 1547 Jun-10-19
Chương 1546 Jun-10-19
Chương 1545 Jun-10-19
Chương 1544 Jun-10-19
Chương 1543 Jun-09-19
Chương 1542 Jun-09-19
Chương 1541 Jun-09-19
Chương 1540 Jun-09-19
Chương 1539 Jun-09-19
Chương 1538 Jun-09-19
Chương 1537 Jun-09-19
Chương 1536 Jun-09-19
Chương 1535 Jun-09-19
Chương 1534 Jun-09-19
Chương 1533 Jun-09-19
Chương 1532 Jun-09-19
Chương 1531 Jun-09-19
Chương 1530 Jun-09-19
Chương 1529 Jun-09-19
Chương 1528 Jun-09-19
Chương 1527 Jun-09-19
Chương 1526 Jun-09-19
Chương 1525 Jun-09-19
Chương 1524 Jun-09-19
Chương 1523 Jun-09-19
Chương 1522 Jun-09-19
Chương 1521 Jun-09-19
Chương 1520 Jun-09-19
Chương 1519 Jun-09-19
Chương 1518 Jun-09-19
Chương 1517 Jun-09-19
Chương 1516 Jun-09-19
Chương 1515 Jun-09-19
Chương 1514 Jun-09-19
Chương 1513 Jun-09-19
Chương 1512 Jun-09-19
Chương 1511 Jun-09-19
Chương 1510 Jun-09-19
Chương 1509 Jun-03-19
Chương 1508 Jun-03-19
Chương 1507 Jun-03-19
Chương 1506 Jun-03-19
Chương 1505 Jun-03-19
Chương 1504 Jun-03-19
Chương 1503 Jun-03-19
Chương 1502 Jun-03-19
Chương 1501 Jun-03-19
Chương 1500 Jun-03-19
Chương 1499 Jun-03-19
Chương 1498 Jun-03-19
Chương 1497 Jun-03-19
Chương 1496 Jun-03-19
Chương 1495 Jun-03-19
Chương 1494 Jun-03-19
Chương 1493 Jun-02-19
Chương 1492 Jun-02-19
Chương 1490 Jun-02-19
Chương 1489 Jun-02-19
Chương 1488 Jun-02-19
Chương 1487 Jun-02-19
Chương 1486 Jun-02-19
Chương 1485 Jun-02-19
Chương 1484 Jun-02-19
Chương 1483 Jun-02-19
Chương 1482 Jun-02-19
Chương 1481 Jun-02-19
Chương 1480 Jun-02-19
Chương 1479 Jun-02-19
Chương 1478 Jun-02-19
Chương 1477 Jun-02-19
Chương 1476 Jun-02-19
Chương 1475 Jun-02-19
Chương 1474 Jun-02-19
Chương 1473 Jun-02-19
Chương 1472 Jun-02-19
Chương 1471 Jun-02-19
Chương 1470 Jun-02-19
Chương 1469 Jun-02-19
Chương 1468 Jun-02-19
Chương 1467 Jun-02-19
Chương 1466 Jun-02-19
Chương 1465 Jun-02-19
Chương 1464 Jun-02-19
Chương 1463 Jun-02-19
Chương 1462 Jun-02-19
Chương 1461 Jun-02-19
Chương 1460 Jun-02-19
Chương 1459 Jun-02-19
Chương 1458 Jun-02-19
Chương 1457 Jun-02-19
Chương 1456 Jun-02-19
Chương 1455 Jun-01-19
Chương 1454 Jun-01-19
Chương 1453 Jun-01-19
Chương 1452 Jun-01-19
Chương 1451 Jun-01-19
Chương 1450 Jun-01-19
Chương 1449 Jun-01-19
Chương 1448 Jun-01-19
Chương 1447 Jun-01-19
Chương 1446 Jun-01-19
Chương 1445 Jun-01-19
Chương 1444 Jun-01-19
Chương 1443 Jun-01-19
Chương 1442 Jun-01-19
Chương 1441 Jun-01-19
Chương 1440 Jun-01-19
Chương 1439 Jun-01-19
Chương 1438 May-31-19
Chương 1437 May-31-19
Chương 1436 May-31-19
Chương 1435 May-31-19
Chương 1434 May-31-19
Chương 1433 May-31-19
Chương 1432 May-31-19
Chương 1431 May-31-19
Chương 1430 May-31-19
Chương 1429 May-31-19
Chương 1428 May-31-19
Chương 1427 May-31-19
Chương 1426 May-31-19
Chương 1425 May-31-19
Chương 1424 May-31-19
Chương 1423 May-31-19
Chương 1422 May-31-19
Chương 1421 May-24-19
Chương 1420 May-24-19
Chương 1419 May-24-19
Chương 1418 May-24-19
Chương 1417 May-24-19
Chương 1416 May-24-19
Chương 1415 May-24-19
Chương 1414 May-24-19
Chương 1413 May-24-19
Chương 1412 May-24-19
Chương 1411 May-24-19
Chương 1410 May-24-19
Chương 1409 May-24-19
Chương 1408 May-24-19
Chương 1407 May-24-19
Chương 1406 May-24-19
Chương 1405 May-24-19
Chương 1403 May-24-19
Chương 1402 May-24-19
Chương 1401 May-24-19
Chương 1400 May-24-19
Chương 1399 May-24-19
Chương 1398 May-24-19
Chương 1397 May-24-19
Chương 1396 May-24-19
Chương 1395 May-24-19
Chương 1394 May-24-19
Chương 1392 May-24-19
Chương 1391 May-24-19
Chương 1390 Oct-26-17
Chương 1389 Oct-24-17
Chương 1388 Oct-23-17
Chương 1387 Oct-23-17
Chương 1386 Oct-22-17
Chương 1385 Oct-21-17
Chương 1384 Oct-20-17
Chương 1383 Oct-20-17
Chương 1382 Oct-19-17
Chương 1381 Oct-19-17
Chương 1380 Oct-18-17
Chương 1379 Oct-18-17
Chương 1377 Oct-17-17
Chương 1376 Oct-16-17
Chương 1375 Oct-16-17
Chương 1374 Oct-16-17
Chương 1373 Oct-15-17
Chương 1372 Oct-14-17
Chương 1371 Oct-14-17
Chương 1370 Oct-13-17
Chương 1369 Oct-13-17
Chương 1368 Oct-12-17
Chương 1367 Oct-12-17
Chương 1366 Oct-11-17
Chương 1365 Oct-11-17
Chương 1363 Oct-10-17
Chương 1362 Oct-10-17
Chương 1361 Oct-09-17
Chương 1360 Oct-09-17
Chương 1359 Oct-09-17
Chương 1358 Oct-08-17
Chương 1357 Oct-08-17
Chương 1356 Oct-08-17
Chương 1355 Oct-07-17
Chương 1354 Oct-07-17
Chương 1353 Oct-07-17
Chương 1352 Oct-06-17
Chương 1351 Oct-06-17
Chương 1350 Oct-06-17
Chương 1349 Oct-05-17
Chương 1348 Oct-05-17
Chương 1347 Oct-05-17
Chương 1346 Oct-04-17
Chương 1345 Oct-04-17
Chương 1344 Oct-04-17
Chương 1343 Oct-03-17
Chương 1342 Oct-03-17
Chương 1341 Oct-03-17
Chương 1340 Oct-02-17
Chương 1339 Oct-02-17
Chương 1338 Oct-02-17
Chương 1337 Oct-01-17
Chương 1336 Oct-01-17
Chương 1335 Oct-01-17
Chương 1334 Sep-30-17
Chương 1333 Sep-30-17
Chương 1332 Sep-30-17
Chương 1331 Sep-29-17
Chương 1330 Sep-29-17
Chương 1329 Sep-29-17
Chương 1328 Sep-28-17
Chương 1327 Sep-28-17
Chương 1326 Sep-28-17
Chương 1325 Sep-27-17
Chương 1324 Sep-27-17
Chương 1323 Sep-27-17
Chương 1322 Sep-26-17
Chương 1321 Sep-26-17
Chương 1320 Sep-26-17
Chương 1319 Sep-25-17
Chương 1318 Sep-25-17
Chương 1317 Sep-25-17
Chương 1316 Sep-25-17
Chương 1315 Sep-24-17
Chương 1314 Sep-24-17
Chương 1312 Sep-23-17
Chương 1311 Sep-23-17
Chương 1310 Sep-22-17
Chương 1309 Sep-22-17
Chương 1308 Sep-22-17
Chương 1307 Sep-21-17
Chương 1306 Sep-21-17
Chương 1305 Sep-21-17
Chương 1303 Sep-20-17
Chương 1302 Sep-20-17
Chương 1301 Sep-19-17
Chương 1300 Sep-19-17
Chương 1299 Sep-19-17
Chương 1282: Gx Sep-13-17
Chương 1273 Sep-10-17
Chương 1266 Sep-08-17
Chương 1265 Sep-07-17
Chương 1264 Sep-07-17
Chương 1263 Sep-07-17
Chương 1262 Sep-07-17
Chương 1261 Sep-07-17
Chương 1260 Sep-07-17
Chương 1258 Sep-04-17
Chương 1255 Sep-04-17
Chương 1254 Sep-04-17
Chương 1253 Sep-03-17
Chương 1252 Sep-03-17
Chương 1251 Sep-03-17
Chương 1250 Sep-03-17
Chương 1249 Sep-02-17
Chương 1248 Sep-02-17
Chương 1247 Sep-01-17
Chương 878 Jun-23-17
Chương 627 Mar-21-17
Chương 613 Mar-21-17
Chương 573: U? Feb-06-17
Chương 309 Dec-30-16
Chương 293 Dec-30-16
Chương 244: Cho Dec-30-16
Chương 109: 109 Dec-30-16
Chương 37 Dec-30-16
Chương 20 Dec-30-16
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị