AzTieuThuyet.com

Truyện đứng đầu của tháng

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện THEO DÕI DANH SÁCH CHAPTER CHIA SẺ

Mô tả Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện:

Thể loại: Mạt thế, xuyên sách, nam xà tinh bệnh, nữ cường, hài, song C, nữ phụ văn, không ngược

Editor + beta: LạcLạc

Nguyễn Kiều Kiều thế mà lại xuyên vào một phụ nhân đang mang thai? Càng khó tưởng tượng là cô không hề biết cha đứa nhỏ là ai?

Thậm chí là người? hay????

Viễn tưởng. Có bánh bao. Có không gian. Tác giả lần đầu viết nữ chính thông minh. Hoan nghênh bao nuôi ~

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chapters

Time uploaded
Chương 82 Sep-09-19
Chương 78 Aug-28-19
Chương 60 May-24-19
Chương 49 Sep-20-17
Chương 48 Sep-20-17
Chương 47-2 Sep-20-17
Chương 47 Sep-20-17
Chương 46-3 Sep-20-17
Chương 46-2 Sep-20-17
Chương 46 Sep-20-17
Chương 45-2 Sep-20-17
Chương 45 Sep-20-17
Chương 44-2 Sep-20-17
Chương 44 Sep-20-17
Chương 43-2 Sep-20-17
Chương 43 Sep-20-17
Chương 42-3 Sep-20-17
Chương 42-2 Sep-20-17
Chương 42 Sep-20-17
Chương 41-3 Sep-20-17
Chương 41-2 Sep-20-17
Chương 41 Sep-20-17
Chương 40-3 Sep-20-17
Chương 40-2 Sep-20-17
Chương 40 Sep-20-17
Chương 39-2 Sep-20-17
Chương 39 Sep-20-17
Chương 38-2 Sep-20-17
Chương 38 Sep-20-17
Chương 37 Sep-20-17
Chương 36-2 Sep-20-17
Chương 36 Sep-20-17
Chương 35-2 Sep-20-17
Chương 35 Sep-20-17
Chương 34-2 Sep-20-17
Chương 34 Sep-20-17
Chương 33 Sep-20-17
Chương 32-2 Sep-20-17
Chương 32 Sep-20-17
Chương 31-2 Sep-20-17
Chương 31 Sep-20-17
Chương 29-2 Sep-20-17
Chương 29 Sep-20-17
Chương 28-2 Sep-20-17
Chương 28 Sep-20-17
Chương 27 Sep-20-17
Chương 26 Sep-20-17
Chương 25 Sep-20-17
Chương 24 Sep-20-17
Chương 23 Sep-20-17
Chương 22 Sep-20-17
Chương 21-2 Sep-20-17
Chương 21 Sep-20-17
Chương 16-2 Sep-20-17
Chương 16 Sep-20-17
Chương 15-2 Sep-20-17
Chương 15 Sep-20-17
Chương 14-2 Sep-20-17
Chương 14 Sep-20-17
Chương 13-2 Sep-20-17
Chương 13 Sep-20-17
Chương 12-2 Sep-20-17
Chương 11 Sep-20-17
Chương 10 Sep-20-17
Chương 9 Sep-20-17
Chương 8 Sep-20-17
Chương 7 Sep-20-17
Chương 6 Sep-20-17
Chương 5-2 Sep-20-17
Chương 5 Sep-20-17
Chương 4-2 Sep-20-17
Chương 4 Sep-20-17
Chương 3-2 Sep-20-17
Chương 3 Sep-20-17
Comments
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị